NB! Adressen gammel.fuglum.net inneholder den gamle fuglum.net-nettsida... med andre ord en masse utdatert informasjon, og det aller meste er ikke oppdatert på 2-3 år. For ordens skyld flytta jeg nettsida, og fram til jeg får gått over en del adressering vil mange linker og lignende ganske enkelt ikke fungere ... å få denne gamle sida i orden igjen er ingen prioritert oppgave, så hvor fort ting vil bli ok tør jeg ikke en gang antyde... følg heller med på fuglum.net ... der skjer det forhåpentligvis en del spennende nytt!

-
-
 
[an error occurred while processing this directive]
www.fuglum.net - Klikk her for å returnere til forsiden  
-
- -
    Du er her: www.fuglum.net > skole

Skole

Her kommer det etter hvert informasjon om min skolegang og fagene jeg har tatt. Jeg kommer til å legge ut innleveringer, notater og forskjellig.


 
   Copyright ©2001 - æLenn
(Lokkemat: erlend fuglum skole utdanning universitetet i oslo, høgskolen i østfold grong videregående skole, skolegang, fag, fordypning rettslære samfunnskunnskap matematikk, folkehøgskole musikk folkehøyskole sunnhordland folkehøgskule, examen philosophicum ex.phil. examen facultatum ex.fac, statsvitenskap grunnfag, uio, internasjonal politikk, komparatic politikk offentlig forvaltning, informatikk, programmering visual basic VB, objektorientert programmering java. innføring i IT, IT og samfunn, systemering, algoritmer og datastrukturer, matematik, datakommunikasjon )